Lovliggørende dispensation til billetvogn, pæle og mindre trappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 02-03-2021

Der er søgt om lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at opstille en billetvogn, pæle og en mindre trappe inden for strandbeskyttelseslinjen ved Skagen Bunkermuseum på ejendommen matr. 14as, Skagen Markjorder i Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 7, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05829

Lovliggørende dispensation til billetvogn, pæle og mindre trappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler