Dispensation til udvidelse af sommerhus for modernisering af toiletforhold, Middelfart Kommune

Publiceret 25-03-2021

Dispensation til udvidelse af sommerhus i strandbeskyttelseslinjen for modernisering af toiletforhold på matr.11f, Gamborg By, Gamborg, Svinøvej 58, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til udvidelse af sommerhuset bebyggede areal med 12 m² for indvendig ombygning for forbedring af sanitære forhold samt isolation til nutidig standart af tilbygningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00526

 Dispensation til udvidelse af sommerhus for modernisering af toiletforhold, Middelfart Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent