Dispensation til regulering af matrikelskel inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 03-03-2021

Der er den 12. januar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at regulere matrikelskellet inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 212a og 212b Skodsbøl, Broager, Nybølnorvej 17, Skodsbøl, 6310 Broager, i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00318

Dispensation til regulering af matrikelskel inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler