Dispensation til opsætning af solpanel, radiomodtager og vildtkamera inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 02-03-2021

Der er den 24. februar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til opsætning af solpanel, radiomodtager og vildtkamera inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 63g, Sdr. Thise By, Thise i Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det opsætning af solpanel, radiomodtager og forlængelse af dispensation til vildtkamera.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/07490

Dispensation til opsætning af solpanel radiomodtager og vildtkamera inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig