Dispensation til opsætning af redningsnummerskilte ved Kronborg Strand og ved Trykkerdammen, Helsingør Kommune

Publiceret 08-03-2021

Dispensation til opsætning af 2 redningsnummerskilte ved Kronborg Strand og ved Trykkerdammen, på umaktrikuleret areal nord for matrikel 1a, Kronborg Fæstning, Helsingør Jorder; og på vejareal matr.7000ac, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af de to redningsnummerskilte som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/07414

Dispensation til opsætning af redningsnummerskilte ved Kronborg Strand og ved Trykkerdammen, Helsingør Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent