Dispensation til opsætning af hegn om legeplads inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 04-03-2021

Der er den 5. januar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til opsætning af hegn om legeplads inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a, Tibirke Flyvesand, Tibirke, i Gribskov Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00302

Dispensation til opsætning af hegn om legeplads inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler