Dispensation til opsætning af bænk og stimarkører i forbindelse med projekt Wayfinding i Thorsminde

Publiceret 12-03-2021

Der er den 26. november 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til opsætning af bænke og stimarkører inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nre. 33n, 33a og 22o Klitengene, Sdr. Nissum, i Thorsminde i Holstebro Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte bestående af en rund bænk og fire stimarkører.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04729

Dispensation til opsætning af bænk og stimarkører i forbindelse med projekt Wayfinding i Thorsminde

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler