Dispensation til ombygning af bolig herunder opførelse af ny kvist, isolering samt opførelse af ny garage, Svendborg Kommune

Publiceret 09-03-2021

Dispensation til ombygning af bolig herunder opførelse af ny kvist, isolering samt opførelse af ny garage inden for strandbeskyttelseslinjen på Skårupøre Strandvej 52 i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 til ombygning af facader og kvist mod syd samt til opførelse af garage og § 65b, stk. 3, nr. 9 til udvendig isolering af facader og tag samt 65b, stk. 3, nr. 10 til etablering af ny kvist mod nord, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/07434

Dispensation til ombygning af bolig herunder opførelse af ny kvist, isolering samt opførelse af ny garage, Svendborg Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent