Dispensation til ny tagkonstruktion på eksisterende depotbygning, Sønderborg Kommune

Publiceret 11-03-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ny tagkonstruktion på eksisterende depotbygning, ejendommen matr. nr. 356, Broager. Frydenlund 7, 6310 Broager, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ombygning af depotbygningen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08756

Dispensation til ny tagkonstruktion på eksisterende depotbygning, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent