Dispensation til midlertidig plads til oprenset materiale fra vandløb

Publiceret 19-03-2021

Dispensation til anlæg af afvandingsplads inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelsen om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04733

Dispensation til midlertidig plads til oprenset materiale fra vandløb

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler