Dispensation til genopførelse af badehus beliggende Egehovedskoven, Ærø Kommune

Publiceret 09-03-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af badehus beliggende Egehovedskoven, Nederste Midtmarksvej - badehus nr. 32 - matr.215a Gudsgave, Marstal - Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af nyt badehus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08326

Dispensation til genopførelse af badehus beliggende Egehovedskoven, Ærø Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent