Dispensation til etablering af nye skel mv. for udmatrikulering af anlagte veje, lar-kanaler samt ændringer ved afvandingskanaler mv, Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 01-03-2021

Dispensation til etablering af nye skel mv. for udmatrikulering af anlagte veje, lar-kanaler samt ændringer ved afvandingskanaler mv. inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 58a Den nordlige del, Velling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte matrikulære ændringer ved vejanlæg, lar-kanaler samt ved afvandingskanalerne.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04330

Dispensation til etablering af nye skel mv., Ringkøbing-Skjern Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent