Dispensation til at udskifte trappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 01-03-2021

Der er den 10. februar søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at udskifte en trappe inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.4c, Munkerup Gde, Søborg, Jørgenshvilevej 10, 3250 Gilleje, Gribskov Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/05511

Dispensation til at udskifte trappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler