Dispensation til at genopføre strandtrappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 17-03-2021

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at genopføre en strandtrappe i nye materialer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 64c, Rødding By, Rødding, Knud Strandvej 7A, 7860 Spøttrup, Skive Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06711

Dispensation til at genopføre strandtrappe inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler