Dispensation til arealoverførsel og fastlæggelse af nye skel i Tønder Kommune

Publiceret 26-03-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1320 Kongsmark, Rømø, i Tønder Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførslen som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/09276.

Afgørelse - Dispensation til arealoverførsel og fastlæggelse af skel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent