Dispensation til arealoverførsel, Bornholms Kommune

Publiceret 24-03-2021

Dispensation til arealoverførsel af 12.628 m2 fra 44h, Hovedejerlavet Nylarsker til 11z, Hovedejerlavet Nylarsker, Bornholms Kommune inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel af 12.628 m2 fra 44h, Hovedejerlavet Nylarsker til 11z, Hovedejerlavet Nylarsker inden for strandbeskyttelseslinjen på i Bornholms Kommune.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00251

Dispensation til arealoverførsel, Bornholms Kommune

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler