Dispensation til ændret anvendelse i 2021 og 2022 af administrations-bygning på Stevns Fyrcenter til café mv., Stevns Kommune

Publiceret 08-03-2021

Dispensation til ændret anvendelse i 2021 og 2022 af administrations-bygning på Stevns Fyrcenter til café mv. - matr.33a, Tommestrup By, St Heddinge, Fyrvej 1, 4660 Store Heddinge, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig anvendelse i 2021 og 2022 af dele af administra-tionsbygning på Stevns Fyrcenter til café . Dispensationen er meddelt på de i ”Redegørelse for sagen” beskrevne betingelser om udearealer, toiletanvendelse mv.
Der kan endvidere opsættes et mindre skilt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08297

Dispensation til ændret anvendelse i 2021 og 2022 af administrations-bygning på Stevns Fyrcenter til café mv., Stevns Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent