Dispensation til ændret anvendelse af stald og heraf følgende fysiske tilpasninger inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 24-03-2021

Der er den 16. januar 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til ændret anvendelse af stald og heraf følgende fysiske tilpasninger på bygningen inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 45 Nygård, Kegnæs, Nørre Landevej 8, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04293

Dispensation til ændret anvendelse af stald og heraf følgende fysiske tilpasninger inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler