Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af 9 m² offentlig toiletbygning, Fredericia Kommune

Publiceret 01-03-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af 9 m² offentlig toiletbygning ved Bøgeskov Strand på matr.4bi, Egeskov, Fredericia Jorder, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06593

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af 9 m² offentlig toiletbygning, Fredericia Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent