Ansøgning om dispensation til ændret anvendelse fra stalddørssalg til gårdbutik, indretning af P-pladser samt opsætning af skilt, Ærø Kommune

Publiceret 04-03-2021

Ansøgning om dispensation til ændret anvendelse fra stalddørssalg til gårdbutik, indretning af P-pladser samt opsætning af skilt inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.49, Kragnæs, Marstal, Færgevej 1, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til gårdbutik, parkering og skilt. Det stilles som vilkår, at skiltet alene er opstillet i åbningstiden.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04550

Ansøgning om dispensation til ændret anvendelse fra stalddørssalg til gårdbutik, indretning af P-pladser samt opsætning af skilt, Ærø Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent