Afslag til hegn inden for strandbeskyttelseslinjen og påbud om lovliggørelse

Publiceret 02-03-2021

Der er den 12. februar 2021 søgt om lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 §15 til et hegn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 14as, Skagen Markjorder, Fyrvej 59, 9990 Skagen, i Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06387

Afslag til hegn inden for strandbeskyttelseslinjen og påbud om lovliggørelse

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler