Afslag til etablering af støjhegn inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 16-03-2021

Der er den 24. februar 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af støjhegn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3a Gundsømagle By, Gundsømagle, Frederiksborgvej 510, 4000 Roskilde, i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05146

Afslag til etablering af støjhegn inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig