Afslag på dispensation til opstilling af shelter på sommerhusgrund, Slagelse Kommune

Publiceret 12-03-2021

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af shelter på sommerhusgrund på matr.36g, Frølunde By, Tårnborg, Havstokken 9, 4220 Korsør, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af shelter som ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04775

Afslag på dispensation til opstilling af shelter på sommerhusgrund, Slagelse Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent