Afslag på dispensation til opførelse af nyt sommerhus, Viborg Kommune

Publiceret 18-03-2021

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af nyt sommerhus matr.1q, Tårup, Tårupgård Hgd, Pamhulevej 9, 8831 Løgstrup, Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus på 60 m² til erstatning for eksisterende.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09213

Afslag på dispensation til opførelse af nyt sommerhus, Viborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent