Afslag på dispensation til genopførelse af anneks/fritidsbolig, Syddjurs Kommune

Publiceret 17-03-2021

Afslag på dispensation til genopførelse af anneks/fritidsbolig indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr. 14ez Følle By, Bregnet, Strandvejen 51, 8410 Rønde. Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver afslag på dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et sommerhus som ansøgt.
Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04397

Afslag på dispensation til genopførelse af anneks-fritidsbolig, Syddjurs Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent