Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ny garage på matr.48a, Mesinge By, Gabet 15, 5370 Mesinge, Kerteminde Kommune

Publiceret 01-03-2021

Der er ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ombygning for etablering af ny garage på matr.48a, Mesinge By, Gabet 15, 5370 Mesinge, Kerteminde Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til det ansøgte.
Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/05506

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ny garage på matr.48a, Mesinge By, Gabet 15, 5370 Mesinge, Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent