Afslag på ansøgning om tilladelse til udvidelse af stuehus, Kolding Kommune

Publiceret 09-03-2021

Afslag på ansøgning om tilladelse til udvidelse af stuehus med tilbygning med integreret carport på landbrugsejendom på matr.34a, Agtrup By, Sdr. Bjert, Skovhavevej 62, 6091 Bjert, Kolding Kommune

Kystdirektoratet finder, at den ansøgte udformning af boligen med en tilbygning, der giver et samlet beboelsesareal på ca. 290 m² samt carport mv., ikke er omfattet af undtagelsen efter § 15a, stk. 1, nr. 6., for driftsmæssigt nødvendigt byggeri på landbrug. Det ansøgte kræver derfor dispensation efter § 65b, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/08051

Afslag på ansøgning om tilladelse til udvidelse af stuehus, Kolding Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent