Afslag på ansøgning om dispensation til at overskride strandbeskyttelseslinje med 1,5 meter til udhæng på hus, Kerteminde Kommune

Publiceret 12-03-2021

Afslag på ansøgning om dispensation til at overskride strandbeskyt-telseslinje med 1,5 meter til udhæng på hus, matr. 4ac Langø, Stubberup, Hedelyngen 24, 5390 Martofte - Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til overskride strandbeskyttelses-linjen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/06450

Afslag på ansøgning om dispensation til at overskride strandbeskyttelseslinje med 1,5 meter til udhæng på hus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent