Afgørelse vedr. projekt på Vidåslusen

Publiceret 18-03-2021

Dispensation til etablering af udsigts- og formidlingsplatform på slusetårnet på Vidåslusen og opsætning af formidlingstavler inden for strandbeskyttelseslinjen samt vurdering af projektet i forhold til Lov om fremskudt dige for Tønder Marsk

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte projekt bestående af en udsigts- og formidlingsplatform på slusetårnet på Vidåslusen samt montering af formidlingstavler på værnet over Vidåen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04922

Afgørelse vedr. projekt på Vidåslusen

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler