Afgørelse vedr. etablering af affaldsstation på Østerballevej inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 12-03-2021

Der er den 6. maj 2020 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til etablering af en affaldsstation inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 12e, Hasmark By, Norup, Østerballevej 109, 5450 Otterup, i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af affaldsstation

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04819

Agørelse vedr. etablering af affaldsstation på Østerballevej inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

AC-fuldmægtig
Kystzoneforvaltning