Afgørelse om dispensation til maskinhus/redskabsskur, Ærø Kommune

Publiceret 04-03-2021

Afgørelse om dispensation til maskinhus/redskabsskur inde for strandbeskyttelseslinjen på matr.49, Kragnæs, Marstal, Færgevej 1, 5960 Marstal, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte udhus.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04770

Afgørelse om dispensation til maskinhus/redskabsskur, Ærø Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent