Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus i på landbrugsejendom, Sønderborg Kommune

Publiceret 19-05-2021

Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus i strandbeskyt-telseslinjen på landbrugsejendommen matr. 1559 Rinkenæs, Rinkenæs - Dalsgårdvej 28, 6300 Gråsten, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre et nyt stuehus med en placering og udformning som beskrevet i redegørelsen. Dispensationen meddelelse på vilkår, at begge boliger på ejendommen nedrives forinden opførelsen af det ny stuehus påbegyndes og at der ikke efterfølgende opføres eller indrettes yderligere bolig på ejendommen end det genopførte stuehus.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11042

Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus i på landbrugsejendom, Sønderborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent