Retlig afgørelse om driftsbygning på landbrugsejendom og afslag på dispensation, Kerteminde Kommune

Publiceret 03-05-2021

Retlig afgørelse om driftsbygning på landbrugsejendom og afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen - matr.2a, Østergård Hgd., Munkebo, Kølstrupvej 29, 5330 Munkebo, Kerteminde Kommune

Retlig afgørelse

Kystdirektoratet finder ikke, at den ansøgte bygning er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom, hvorfor det ansøgte ikke er omfattet af undtagelsen i naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6. Det ansøgte er derfor omfattet af naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, og forudsætter dispensation efter § 65b, stk. 1.

 

Afgørelse om dispensation til bebyggelsen

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på dispensation til bebyggelsen efter § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04562

Retlig afgørelse om driftsbygning på landbrugsejendom og afslag på dispensation, Kerteminde Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent