Lovliggørende dispensation til opført maskinhus i på skovbrugsejendom, Kolding Kommune

Publiceret 05-05-2021

Lovliggørende dispensation til opført maskinhus i strandbeskyttelses-linjen på skovbrugsejendommen matr.64b, Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 108, 6091 Bjert, Kolding Kommune

Retlig afgørelse
Kystdirektoratet finder, at en jordbrugsejendom på 7 ha, må opfattes som en mindre ”skovbrugsejendom”. Efter praksis omfattet undtagelsen for dispensation efter § 15a, stk. 1, nr. 6, kun store skovbrugsejendomme idet driftsbygninger ikke findes nødvendige for mindre skovbrugsejendomme. Bebyggelsen kræver således dispensation fra § 15, stk. 1.

Afgørelse om maskinhus
Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af det opførte maskinhus på vilkår, at udhuset B3 er fjernet i sin helhed inden den 1. august 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10859

Lovliggørende dispensation til opført maskinhus i på skovbrugsejendom, Kolding Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent