Lovliggørende dispensation til bibeholdelse af pæle til solsegl, mv., Køge Kommune

Publiceret 18-05-2021

Lovliggørende dispensation til bibeholdelse af pæle til solsegl, mv. inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 11as, Ølsemagle By, Ølsemagle – Revlen 1 i Køge Kommune

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af de ansøgte stolper, hængekøjer og solsejl. Dispensationen er givet på vilkår, at hængekøjer og solsejl alene er opsat i åbningstiden, i sommerhalvåret fra og med april til og med september

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04326

Lovliggørende dispensation til bibeholdelse af pæle til solsegl, mv., Køge Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent