Dispensation til udvidelse af sø

Publiceret 26-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7a, Næsby By, Orø, Næsbyvej 32, 4305 Orø, i Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04286.

Dispensation til udvidelse af sø

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler