Dispensation til udstykning, Guldborgsund Kommune

Publiceret 18-05-2021

Dispensation til udstykning på matr.14a, Vålse Inddæmning, Vålse, Dæmningsvej 9, 4840 Nørre Alslev, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til fastlæggelse af skel som ansøgt.

Ved henvendelse i sagen venligst oplys sagsnummer 20/04590

Dispensation til udstykning, Guldborgsund Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent