Dispensation til udstykning af to sommerhusgrunde på lejet grund

Publiceret 11-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. matr.7b, Vejlby By, Vejlby, Klintholmvej 35B og 39, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3 nr. 5, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05544.

Dispensation til udstykning af to sommerhusgrunde på lejet grund

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler