Dispensation til to arrangementer

Publiceret 19-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 11il Yderby By, Odden, Vestre Havnevej 31A, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde - Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10137.

Dispensation til to arrangementer

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler