Dispensation til surfskole

Publiceret 03-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 236cc, Bodilsker beliggende på Balka Strand i Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til surfskolen, konkret:

- placering af op til i alt 25 surfboards eller kajakker på stranden.

- placering af et telt på op til 40 m 2 på stranden.

- Placering af et skilt på max 1x1 meter Det bemærkes at dispensationen kun gælder for årene 2121, 2022, 2023.

Det bemærkes, at surfskolens fysiske faciliteter alene må omfatte det beskrevne telt, det beskrevne antal fartøjer og ét skilt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10321.

Dispensation til surfskole

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler