Dispensation til skur ved sommerhus, matr.21c, Odby By, Odby, gl. Landevej 16, 7790 Thyholm, Struer kommune

Publiceret 04-05-2021

Kystdirektoratet meddelte den 27. april 2021 afslag på dispensation til at opføre et skur på 18 m² i tilknytning til sommerhuset på matr.21c, Odby By, Odby, gl. Landevej 16, 7790 Thyholm, Struer kommune.
Der er efterfølgende fremsendt ansøgning om opførelse af et skur med tilsvarende placering som det afslåede, men på 10 m² samt til yderligere et skur på 10 m² i tilknytning til et drivhus og i en afstand af mere end 15 m fra boligen.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til opførelse af skur i tilknytning til drivhus som ansøgt.
Opførelsen af skuret inden for en afstand af 15 m fra sommerhuset er umiddelbart tilladt og kræver ikke dispensation jf. § 15a, stk. 3.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10786

Dispensation til skur ved sommerhus, matr.21c, Odby By, Odby, gl. Landevej 16, 7790 Thyholm, Struer kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent