Dispensation til petanquebane

Publiceret 27-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 4e Ordrup By, Fårevejle, Højbjergvej 30, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04373.

Dispensation til petanquebane

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler