Dispensation til opstilling af informationsskilte ved 14 badestrande i Svendborg Kommune

Publiceret 31-05-2021

Afgørelsen vedrører 14 badestrande i Svendborg Kommune inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08082.

Dispensation til opstilling af informationsskilte ved 14 badestrande i Svendborg Kommune

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler