Dispensation til midlertidigt skilt

Publiceret 12-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 20, Marselisborg, Århus Jorder, i Aarhus Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11089.

Dispensation til midlertidigt skilt

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler