Dispensation til midlertidig opstilling af festtelt og mobil toiletenhed

Publiceret 31-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 34a, Flyvesandslodderne, Nykøbing Sjælland, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte som beskrevet i redegørelsen neden for. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00315.

Dispensation til midlertidig opstilling af festtelt og mobil toiletenhed

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler