Dispensation til midlertidig oplagsplads for entreprenørmateriel og materialer på Springforbivejens parkeringsplads

Publiceret 19-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1x, Jægersborg Dyrehave, Taarbæk, Dyrehaven 1, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10620.

Dispensation til midlertidig oplagsplads for entreprenørmateriel og materialer på Springforbivejens parkeringsplads

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler