Dispensation til justering af bygningsplacering samt midlertidigt arbejdsareal ved genopførelse af ny bolig, Aabenraa Kommune

Publiceret 21-05-2021

Dispensation til justering af bygningsplacering samt midlertidigt arbejdsareal ved genopførelse af ny bolig i strandzonen på matr.686 Kollund, Bov, Fjordvejen 49A, Kollund, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til
- placering af boligen 1,4 m nærmer vandet, diet den tidligere meddelte terrænregulering til hævet terrasse kan forskydes tilsvarende,
- midlertidig befæstelse af et arbejdsareal som beskrevet i redegørelsen i en periode på op til 10-14 måneder fra byggeriets påbegyndelse i 3. kvartal 2021.og frem til det afslutning.

Dispensationen meddeles på vilkår, at arbejdsarealet først etableres umiddelbart før arbejdets påbegyndelse og fjernes umiddelbart efter byggeriets afslutning. Terræn retableres til oprindelig niveau., idet ansøger har oplyst, at der foreligger opmåling af eksisterende forhold. Det bemærkes at der ikke må opsættes skilte på ejendommen i forbindelse med byggeriet – eksempelvis med oplysninger om udførende virksomheder mv. Det bemærkes endvidere at der ikke må ske indgreb i eller påvirkning af søen, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11288

 Dispensation til justering af bygningsplacering samt midlertidigt arbejdsareal ved genopførelse af ny bolig, Aabenraa Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent