Dispensation til genopførsel af sommerhus, Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 27-05-2021

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af sommer-hus på matr.37b Lønborggård Hgd. Skavenvej 42, 6880 Tarm, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af bebyggelsen som ansøgt, med vilkår og justeringer som fastsat af Ringkøbing-Skjern Kommune og gengivet i ”Redegørelse for sagen”.

Ved henvendelsse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11600

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent