Dispensation til genopførelse og udvidelse af beboelsesejendom

Publiceret 05-05-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 15h, Bogø By, Bogø, A Johnsons Vej 60, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune. Afgørelse K

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04348.

Dispensation til genopførelse og udvidelse af beboelsesejendom

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler