Dispensation til genopbygning af eksisterende skur, Haderslev Kommune

Publiceret 26-05-2021

Dispensation til genopbygning af eksisterende skur inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.85, Vonsbæk Ejerlav, Vonsbæk, Bæk Møllenaf 10, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, og stk. 3, nr. 9, jf. § 15, til at genopføre skuret. Det stilles som vilkår, at der ikke isoleres ud over med 10 cm.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11495

Dispensation til genopbygning af eksisterende skur, Haderslev Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent